Diana+Diana+


Diana+, originally uploaded by Maco@Sky Walker.

Multiplex Exposure… т.е. две или повече светвания на един кадър.

Разбира се, че може да се постигне и с Photoshop, но в случая е експонирано два пъти върху един и същи филмов кадър.

Най-невероятното е, че автора няма как да види точното разпределение на първия кадър и втория го снима по памет, като той е по-ясно видимия.

Получила се е прекрасна композиция.

Вашият коментар

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.