Необятността на Вселената

Страшно е показателно, колко нищожни сме (дори и повече) в сравнение с
необятността, която ни заобикаля. Направо сме едно „безкрайно нищо“.


Необятността на Вселената

Вашият коментар