Content Delivery Network

Напоследък засилено използвам различни Javascript библиотеки за постигане на максимално бърза разработка и лесно добавяне на функционалност към потребителския интерфейс. И като стана дума за потребителски интерфейс – най-много използвам .

Добавянето става внимателно и винаги след като съм създал пълната функционалност и съдържание на съответното приложение и чак след това добавям допълнителните фичъри за увеличаване на потребителското преживяване и взаимодействие с приложението.

Има още