Списъчни структури

В HTML/XHTML съществуват три вида списъчни структури (това е към момента на писане на статията, в бъдещите версии на езиците дали HTML5 или XHTML2 вероятно ще има допълнения към списъците):

  • подредени
  • неподредени
  • дефинируеми

Ще използвам един пример от живота, за да мога да Ви покажа, освен структурата… и кои списъци, в кои случаи се ползват.

Има още